Vector_illustration_of_the_United_Kingdom_flag_generated-2-e1706361979238.webp

همه چیز در مورد جراحی بوکال فت

همه چیز در مورد جراحی بوکال فت

همه چیز در مورد جراحی بوکال فت بوکال فت یا گونهٔ فت (Buccal Fat)، یکی از جراحی‌های زیبایی چهره است که به منظور کاهش چربی در منطقهٔ گونه‌ها انجام می‌شود. در این جراحی، چربی اضافی از منطقهٔ بوکال فت یا گونهٔ داخلی گونه‌ها برداشت می‌شود، که باعث تضخیم یا پخته‌تر شدن چهره می‌شود. هدف اصلی […]